2022/05/08 10:00

vs 佐伯リトルシニア(練習試合)

佐伯リトルシニアと練習試合をします。